show/hide filter X

 Tool style

     

 Application

     

 Substrate

     

 Cut Diameter

     

 Length

     

 Shank standard

     
nach rechts verschieben Tool style X

 Center drills

     

 Deep hole drills

     

 Microdrill Microdrill NX

     

 Rose countersinks

     

 Spiral flute drill

     

 Spiral flute drill Microdrill NX

     

 Spiral flute drill Supradrill HX

     

 Spiral flute drill Supradrill N

     

 Spiral flute drill Supradrill S

     

 Spiral flute drill Supradrill® U

     

 Spiral flute drill XDrill®

     

 Spiral flute drills Supradrill® U

     

 Step drills

     
nach links verschiebennach rechts verschieben Application

 Drill

     

 Drill with Incool

     
nach links verschiebennach rechts verschieben Cut Diameter

 0,2

     

 0,25

     

 0,3

     

 0,35

     

 0,4

     

 0,45

     

 0,5

     

 0,55

     

 0,6

     

 0,65

     

 0,7

     

 0,75

     

 0,8

     

 0,85

     

 0,87

     

 0,9

     

 0,95

     

 1

     

 1,05

     

 1,07

     

 1,1

     

 1,15

     

 1,2

     

 1,25

     

 1,3

     

 1,35

     

 1,4

     

 1,42

     

 1,45

     

 1,5

     

 1,55

     

 1,6

     

 1,62

     

 1,65

     

 1,7

     

 1,75

     

 1,8

     

 1,85

     

 1,9

     

 1,95

     

 2

     

 2,05

     

 2,1

     

 2,15

     

 2,2

     

 2,25

     

 2,3

     

 2,35

     

 2,4

     

 2,45

     

 2,5

     

 2,55

     

 2,6

     

 2,65

     

 2,7

     

 2,75

     

 2,8

     

 2,85

     

 2,9

     

 2,95

     

 10,1

     

 10,2

     

 10,3

     

 10,4

     

 10,5

     

 10,6

     

 10,7

     

 10,8

     

 10,9

     

 11,1

     

 11,2

     

 11,3

     

 11,4

     

 11,5

     

 11,6

     

 11,7

     

 11,8

     

 11,9

     

 12,1

     

 12,2

     

 12,3

     

 12,4

     

 12,5

     

 12,6

     

 12,7

     

 12,8

     

 12,9

     

 13,1

     

 13,2

     

 13,3

     

 13,4

     

 13,5

     

 13,6

     

 13,7

     

 13,8

     

 13,9

     

 14,1

     

 14,2

     

 14,3

     

 14,4

     

 14,5

     

 14,6

     

 14,7

     

 14,8

     

 14,9

     

 15,1

     

 15,2

     

 15,3

     

 15,4

     

 15,5

     

 15,6

     

 15,7

     

 15,8

     

 15,9

     

 16,1

     

 16,2

     

 16,3

     

 16,4

     

 16,5

     

 16,6

     

 16,7

     

 16,8

     

 16,9

     

 17,1

     

 17,2

     

 17,3

     

 17,4

     

 17,5

     

 17,6

     

 17,7

     

 17,8

     

 17,9

     

 18,5

     

 18,7

     

 19,1

     

 19,2

     

 19,3

     

 19,5

     

 19,7

     

 19,8

     

 10

     

 11

     

 12

     

 13

     

 14

     

 15

     

 16

     

 17

     

 18

     

 19

     

 20,5

     

 3

     

 3,05

     

 3,1

     

 3,15

     

 3,2

     

 3,3

     

 3,4

     

 3,5

     

 3,6

     

 3,7

     

 3,75

     

 3,8

     

 3,85

     

 3,9

     

 4

     

 20

     

 25

     

 31

     

 4,1

     

 4,2

     

 4,3

     

 4,4

     

 4,45

     

 4,5

     

 4,6

     

 4,7

     

 4,8

     

 4,9

     

 4,95

     

 5

     

 5,05

     

 5,1

     

 5,2

     

 5,25

     

 5,3

     

 5,4

     

 5,5

     

 5,6

     

 5,65

     

 5,7

     

 5,75

     

 5,8

     

 5,9

     

 6

     

 6,1

     

 6,2

     

 6,3

     

 6,35

     

 6,4

     

 6,5

     

 6,6

     

 6,7

     

 6,8

     

 6,9

     

 7

     

 7,1

     

 7,2

     

 7,25

     

 7,3

     

 7,4

     

 7,45

     

 7,5

     

 7,55

     

 7,6

     

 7,65

     

 7,7

     

 7,8

     

 7,9

     

 8

     

 8,1

     

 8,2

     

 8,3

     

 8,4

     

 8,5

     

 8,6

     

 8,7

     

 8,75

     

 8,8

     

 8,85

     

 8,9

     

 9

     

 9,1

     

 9,2

     

 9,25

     

 9,3

     

 9,4

     

 9,5

     

 9,55

     

 9,6

     

 9,65

     

 9,7

     

 9,8

     

 9,9

     

 ø4,65

     

 ø5,55

     
nach links verschieben Length

 5xd

     

 8xd

     

 15xd

     

 20xd

     

 25xd

     

 30xd

     

 3xd

     
«12345678»
Page 1 from 8    from 148 articles
Picture

Item no.
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
Description

Substrate
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
∅ Cutting Diameter
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
Documents

B570140020B5701400200,2 mm DiameterCarbide0,2
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140025B5701400250,25 mm DiameterCarbide0,25
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140030B5701400300,3 mm DiameterCarbide0,3
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140035B5701400350,35 mm DiameterCarbide0,35
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140040B5701400400,4 mm DiameterCarbide0,4
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140045B5701400450,45 mm DiameterCarbide0,45
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140050B5701400500,5 mm DiameterCarbide0,5
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140055B5701400550,55 mm DiameterCarbide0,55
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140060B5701400600,6 mm DiameterCarbide0,6
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140065B5701400650,65 mm DiameterCarbide0,65
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140070B5701400700,7 mm DiameterCarbide0,7
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140075B5701400750,75 mm DiameterCarbide0,75
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140080B5701400800,8 mm DiameterCarbide0,8
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140085B5701400850,85 mm DiameterCarbide0,85
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140087B5701400870,87 mm DiameterCarbide0,87
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140090B5701400900,9 mm DiameterCarbide0,9
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140095B5701400950,95 mm DiameterCarbide0,95
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140100B5701401001 mm DiameterCarbide1
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140105B5701401051,05 mm DiameterCarbide1,05
Datenblatt als PDF herunterladen
B570140107B5701401071,07 mm DiameterCarbide1,07
Datenblatt als PDF herunterladen
«12345678»
Page 1 from 8    from 148 articles