show/hide filter X

 Tool style

     

 Application

     

 Substrate

     

 Cut Diameter

     

 Length

     

 Shank standard

     
nach rechts verschieben Tool style X

 Center drills

     

 Deep hole drills

     

 Microdrill Microdrill NX

     

 Rose countersinks

     

 Spiral flute drill

     

 Spiral flute drill Microdrill NX

     

 Spiral flute drill Supradrill HX

     

 Spiral flute drill Supradrill N

     

 Spiral flute drill Supradrill S

     

 Spiral flute drill Supradrill® U

     

 Spiral flute drill XDrill®

     

 Spiral flute drills Supradrill® U

     

 Step drills

     
nach links verschiebennach rechts verschieben Application

 Drill with Incool

     

 Drill

     
nach links verschiebennach rechts verschieben Cut Diameter

 10

     

 11

     

 12

     

 13

     

 14

     

 15

     

 16

     

 3

     

 3,5

     

 4

     

 4,5

     

 5

     

 5,5

     

 6

     

 7

     

 8

     

 9

     

 0,2

     

 0,25

     

 0,3

     

 0,35

     

 0,4

     

 0,45

     

 0,5

     

 0,55

     

 0,6

     

 0,65

     

 0,7

     

 0,75

     

 0,8

     

 0,85

     

 0,87

     

 0,9

     

 0,95

     

 1

     

 1,05

     

 1,07

     

 1,1

     

 1,15

     

 1,2

     

 1,25

     

 1,3

     

 1,35

     

 1,4

     

 1,42

     

 1,45

     

 1,5

     

 1,55

     

 1,6

     

 1,62

     

 1,65

     

 1,7

     

 1,75

     

 1,8

     

 1,85

     

 1,9

     

 1,95

     

 10,1

     

 10,2

     

 10,3

     

 10,4

     

 10,5

     

 10,6

     

 10,7

     

 10,8

     

 10,9

     

 11,1

     

 11,2

     

 11,3

     

 11,4

     

 11,5

     

 11,6

     

 11,7

     

 11,8

     

 11,9

     

 12,1

     

 12,2

     

 12,3

     

 12,4

     

 12,5

     

 12,6

     

 12,7

     

 12,8

     

 12,9

     

 13,1

     

 13,2

     

 13,3

     

 13,4

     

 13,5

     

 13,6

     

 13,7

     

 13,8

     

 13,9

     

 14,1

     

 14,2

     

 14,3

     

 14,4

     

 14,5

     

 14,6

     

 14,7

     

 14,8

     

 14,9

     

 15,1

     

 15,2

     

 15,3

     

 15,4

     

 15,5

     

 15,6

     

 15,7

     

 15,8

     

 15,9

     

 16,1

     

 16,2

     

 16,3

     

 16,4

     

 16,5

     

 16,6

     

 16,7

     

 16,8

     

 16,9

     

 17,1

     

 17,2

     

 17,3

     

 17,4

     

 17,5

     

 17,6

     

 17,7

     

 17,8

     

 17,9

     

 18,5

     

 18,7

     

 19,1

     

 19,2

     

 19,3

     

 19,5

     

 19,7

     

 19,8

     

 2

     

 17

     

 18

     

 19

     

 2,05

     

 2,1

     

 2,15

     

 2,2

     

 2,25

     

 2,3

     

 2,35

     

 2,4

     

 2,45

     

 2,5

     

 2,55

     

 2,6

     

 2,65

     

 2,7

     

 2,75

     

 2,8

     

 2,85

     

 2,9

     

 2,95

     

 20,5

     

 3,05

     

 3,1

     

 3,15

     

 3,2

     

 3,3

     

 3,4

     

 3,6

     

 3,7

     

 3,75

     

 3,8

     

 3,85

     

 3,9

     

 20

     

 25

     

 31

     

 4,1

     

 4,2

     

 4,3

     

 4,4

     

 4,45

     

 4,6

     

 4,7

     

 4,8

     

 4,9

     

 4,95

     

 5,05

     

 5,1

     

 5,2

     

 5,25

     

 5,3

     

 5,4

     

 5,6

     

 5,65

     

 5,7

     

 5,75

     

 5,8

     

 5,9

     

 6,1

     

 6,2

     

 6,3

     

 6,35

     

 6,4

     

 6,5

     

 6,6

     

 6,7

     

 6,8

     

 6,9

     

 7,1

     

 7,2

     

 7,25

     

 7,3

     

 7,4

     

 7,45

     

 7,5

     

 7,55

     

 7,6

     

 7,65

     

 7,7

     

 7,8

     

 7,9

     

 8,1

     

 8,2

     

 8,3

     

 8,4

     

 8,5

     

 8,6

     

 8,7

     

 8,75

     

 8,8

     

 8,85

     

 8,9

     

 9,1

     

 9,2

     

 9,25

     

 9,3

     

 9,4

     

 9,5

     

 9,55

     

 9,6

     

 9,65

     

 9,7

     

 9,8

     

 9,9

     

 ø4,65

     

 ø5,55

     
nach links verschieben Length

 15xd

     

 20xd

     

 25xd

     

 30xd

     

 3xd

     

 5xd

     

 8xd

     
«1234»
Page 1 from 4    from 62 articles
Picture

Item no.
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
Description

Substrate
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
∅ Cutting Diameter
aufsteigend sortierenabsteigend sortieren
Documents

B529150300B5291503003 mm DiameterCarbide3
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150350B5291503503,5 mm DiameterCarbide3,5
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150400B5291504004 mm DiameterCarbide4
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150450B5291504504,5 mm DiameterCarbide4,5
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150500B5291505005 mm DiameterCarbide5
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150550B5291505505,5 mm DiameterCarbide5,5
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150600B5291506006 mm DiameterCarbide6
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150700B5291507007 mm DiameterCarbide7
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150800B5291508008 mm DiameterCarbide8
Datenblatt als PDF herunterladen
B529150900B5291509009 mm DiameterCarbide9
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151000B52915100010 mm DiameterCarbide10
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151100B52915110011 mm DiameterCarbide11
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151200B52915120012 mm DiameterCarbide12
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151300B52915130013 mm DiameterCarbide13
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151400B52915140014 mm DiameterCarbide14
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151500B52915150015 mm DiameterCarbide15
Datenblatt als PDF herunterladen
B529151600B52915160016 mm DiameterCarbide16
Datenblatt als PDF herunterladen
B529200300B5292003003 mm DiameterCarbide3
Datenblatt als PDF herunterladen
B529200350B5292003503,5 mm DiameterCarbide3,5
Datenblatt als PDF herunterladen
B529200400B5292004004 mm DiameterCarbide4
Datenblatt als PDF herunterladen
«1234»
Page 1 from 4    from 62 articles